Oferta 289676

Tasques a desenvolupar: Reposició i venda de productes alimentaris.Recepció, revisió i recompte del producte rebut al comerç, col·locació a les neveres o estanteries segons el tipus de producte, gestionar els productes que estan a punt de caducar o caducats, recompte dels diners facturats a la caixa assignada, atendre i assessorar al client i altres tasques pròpies del lloc de treball.

Municipi: Sitges

[+] Ampliar información


Otros Trabajos y cursos relacionados: