Barcelona (Barcelona)
Empresa: YMCA
Descripción: Es precisa tècnic/a d`orientació i inserció laboral amb experiència en el desenvolupament d`itinerari d` ocupabilitat. Realització de diagnòstic, pla d`intervenció, seguiment tutorial.
Realització …
Requisitos: Titulació universitària Llicenciatura / diplomatura en la branca social: Relacions Laborals, Ciències del Treball, Dret
Psicologia o Treball Social.
Experiència mínima d` 1 any en el desenvolupament de tasques d`orientació professional i intermediació laboral
en programes d`ocupació.
– Entrevistes d`orientació laboral i professional.
– Planificació i desenvolupament d`itineraris sociolaborals.
– Impartició d`accions grupals per a la BAE.
– Coneixement de normativa laboral.
– Selecció de personal.
– Contacte amb empreses per a la gestió d`ofertes laborals.
– Gestió i / o implementació de grups formatius.
– Gestió de la informació.
Contrato: De duración determinada
Jornada: Completa
Salario: 18000€ Bruto/año

16-07-2019

Ver oferta de empleo completa

. .


Otros Trabajos y cursos relacionados: