Técnic RRHH generalistes


BARCELONA (BARCELONA)
: consolidar barcelona s,l.
: Estem seleccionant Técnic de Recursos Humans generalista per important ONG cultural catalana a Barcelona ciutat.
Les tasques consisitiran en:
-Gestionar i fer el seguiment de l’administració laboral (contractes, tramitacions IT, supervisió de nòmines i s. socials…)
-Planificari fer el seguiment del pla de formació anual.Gestionar les ajudes a la formació (bonificacions)
-Vetllar pel compliment del pla de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.
-Donar suport als processos de reclutament i selecció de l’entitat.
-Portar a terme les tasques administratives derivades de la posició (actualització de manuals, manteniment de registres, comunicacions internes…)
-Manteniment dels indicadors d’activitat de l’àrea.
Es valorarà:
-Coneixements generalistes en tots els àmbits de la gestió de persones, formació, selecció, PRL, etc.
-Coneixements en sistemes retributius i compensació i beneficis
.-Gestió de proveïdors
-Experiència i implicació en l’àmbit associatiu català
S´ofereix:
-Contracte laboral de sis mesos amb opció a indefinit amb període de prova
-Jornada completa
-Sou competitiu

: LABORAL INDEFINIT
: 40
: 0
: No informat
23/04/2019 [+] Ampliar información


Otros Trabajos y cursos relacionados: