MONITOR FORMACIÓ OCUPACIONAL-VALLÈS OCCIDENTAL

BARCELONA (BADIA DEL VALLÈS)
: GENERALITAT DE CATALUNYA
: Monitor Formació Ocupacional especialista en instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas.Substitució a temps complet. Professional encarregat/ada d’impartir a les persones usuàries els continguts formatius, tant teòrics com a pràctics, de formació bàsica i de formació professional necessaris per a l’aprenentatge de l’especialitat de instal•lacions elèctriques d’aigua i gas, i hàbits i actituds necessàries per ocupar un lloc de treball. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: mínim dos anys d’experiència en tasques en muntatge d’instal•lacions elèctriques, d’aigua i gas i, coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.
: LABORAL TEMPORAL
: 0
: 0
: No informat
10/01/2018 [+] Ampliar información

Comparte con tus amigos este trabajo en:

Compartir en Facebook      Compartir en Twitter      Compartir en Google+      Compartir en Linkedin

Otros Trabajos y cursos relacionados:Trabajos similares que también te pueden interesar: