Oferta 287742

Tasques a desenvolupar: Gestió de partides, Carregues / descarregues; entrades i sortides; control informatitzat, gestió d’equipament, material i stock. Interacció entre personal operatiu i administratiu. Conducció de carretons elevadors.
Control albarans per mitjans informàtics.

Municipi: El Papiol

[+] Ampliar información


Otros Trabajos y cursos relacionados: