Oferta 257136

Tasques a desenvolupar: S’ENCARREGA DE LA COMPTABILITZACIÓ: PROVISIÓ DE MERITATS, AVANÇAMENT (CLIENTS I PROVEÏDORS), FACTURES DE PROVEÏDORS I CLIENTS, MOVIMENTS BANCARIS
CÀLCUL DE L’IVA I COMPTABILITZACIÓ
CONTROL DE FACTURES PER COBRAR (RECEPCIÓ D’ALBARANS, GENERACIÓ DE FACTURES EN SAP, CONTROL DE COBRAMENTS
PREPARACIÓ DEL REPORT DE DESPESES A PROVEÏDORS I REALTIZACIÓ DE TRANSFERÈNCIES
ATENCIÓ TRUCADES DE PROVEÏDORS
COORDINAR LA LIQUIDACIÓ D’IMPOSTOS AMB GESTOR EXTERN (IVA, IS, IRPF, altres)
COORDINAR ELS INTERCOMPANY COSTS AMB ALEMANYA
LIQUIDACIÓ DEL SII (SISTEMA D’INFORMACIÓ IMMEDIATA)

Municipi: Rubí

[+] Ampliar información

Comparte con tus amigos este trabajo en:

Compartir en Facebook      Compartir en Twitter      Compartir en Google+      Compartir en Linkedin

Otros Trabajos y cursos relacionados:Trabajos similares que también te pueden interesar: