Oferta 280549

Tasques a desenvolupar: Responsable previsions mensuals/trimestrals, tancament mensual, responsable de conciliacions bancàries, deutes clients, interlocutor amb entitats financeres i amb tercers, responsable comptable amb assistent.

Municipi: Olesa de Montserrat

[+] Ampliar información


Otros Trabajos y cursos relacionados: