ASSESSORS INFORMÀTICS 32070N

BARCELONA (BARCELONA)
: Oficina de Treball del SOC
: Lloc de feina ofert: AUDITORS – ASSESSORS INFORMÀTICS
Competències informàtiques: PHP
Horari: No indicat
Requisits imprescindibles: ASSESSORS INFORMÀTICS.- Per gestió de serveis i sistemes Back-end i intercanvi de dades entre aplicacions, API i usuaris finals. Coneixements sòlids de : – frameworks PHP (totets les versions de Symfony2) . -Patrons de sisseny de programari. – Arquitectura hexagonal. – SOLID & DDD & TDD. .- Programació orientada a objecte. – Sistemes distribuits i arquitectures orientades a serveis.
Sou 3214 €. Contracte indefinit. Jornada completa de 9 a 18-15 hh
Nombre de pagues: No indicat
Nivell professional: Nivell professional:TÈCNICS I SENSE CATEGORIA LABORAL DETERMINADA
: LABORAL INDEFINIT
: 0
: 3214
: 3214
19/11/2019 [+] Ampliar información


Otros Trabajos y cursos relacionados: